Afrika Kontakt

Adresse: 
Blågårdsgade 7 B, stuen, 2200 København N
Telefon nummer: 
35 35 92 32 og 25 39 65 57
E-mail: 

sak@afrika.dk

Afrika Kontakt blev under navnet Sydafrika Kontakt dannet i 1978 af danske partier, fagforeninger og organisationer, som ønskede en fælles indsats mod kolonialisme og undertrykkelse i landene i det sydlige Afrika.
Med selvstændigheden og overgang til sort flertalsstyre i Angola, Mozambique og Zimbabwe kom arbejdet dog i stigende grad til at dreje sig om kampen mod apartheid i Sydafrika.

I mange år arbejdede man således for en økonomisk og kulturel boykot af det hvide mindretalsstyre i Sydafrika, men siden valget i Sydafrika i 1994 og overgang til flertalsstyre har foreningen arbejdet med hele det sydlige Afrika.

Organisationen skiftede derfor navn til Afrika Kontakt 1. december 2007.

Grundlaget for Afrika Kontakts arbejde og aktiviteter fremgår af Afrika Kontakts vision:

- Afrika Kontakt arbejder i solidaritet med folkelige bevægelser i Afrika og støtter disse bevægelsers mobilisering og kamp for at sikre sig økonomiske, demokratiske og sociale rettigheder.

- Afrika Kontakt arbejder for en ændring af politiske magtforhold og fordeling af samfundets ressourcer, for derved at bidrage til en ny og mere retfærdig global udvikling, der gavner Afrikas befolkninger.

- Afrika Kontakt værdsætter den frivillige indsats som en væsentlig drivkraft i sit arbejde.

Organisationen, der tæller ca. 500 medlemmer, arbejder med så forskellige emner som patenter på aids-behandling, racisme og u-landenes gældsbyrde.

Tyngdepunktet ligger dog på kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer, især i forhold til at styrke demokratiet i partnerlandene og befolkningernes sociale og økonomiske rettigheder.

Afrika Kontakt er opdelt i arbejdsgrupper. Kontakt til grupperne kan ske til:

Forretningsudvalget via sekretæren for FU; Lone Christiansen

Informationsgruppen via info@afrika.dk

Civic education i Zimbabwe (Zimbabwe gruppen) via zimbabwe@afrika.dk

Mobilisering af hiv-positive (Aids gruppen) via aids@afrika.dk

Små-fiskere og kystsamfund (Fiskerigruppen) til rights@afrika.dk

Småbønder & jordrettigheder (Jord gruppen) til land@afrika.dk

Social, økonomisk og demokratisk mobilisering (Swaziland gruppen) til swaziland@afrika.dk

Western Sahara gruppen til ws@afrika.dk

Lokal gruppen i Århus til aarhus@afrika.dk

Kontakt til arbejdsgrupper, der ikke er nævnt ovenfor, sker til sak@afrika.dk

Forretningsudvalget består af følgende 11 personer valgt på generalforsamlingen den 14. april 2011.

Signe Borker Bjerre, forkvinde.
Cand.scient.soc. Har været aktiv i Afrika Kontakt siden 2003 og var (også) forkvinde 2006-2008. International erfaring som projektleder fra bl.a. ansættelser ved CARE International i Ghana med fokus på naturressourceforvaltning og fra Housing Works i USA, som arbejder med rehabilitering af hjemløse.

Har arbejdet indgående med politiske forhold på både nationalt og internationalt plan, herunder styrkelse af civilsamfunds politiske indflydelse. Besidder desuden stor ekspertise inden for arbejde med rettigheder og advocacy og har i en periode været koordinator for det danske Kønsnetværk. Arbejder p.t. i Folkekirkens Nødhjælp.

Anna Julie Koch Villumsen
Aktiv i Afrika Kontakt siden august 2010 i Zimbabwe og Swaziland grupperne og i den forbindelse været på projektbesøg i Zimbabwe i februar 2011. Har en kandidatgrad i international udvikling fra 2010 og erfaring fra arbejdet med mikrokredit fra Kenya.

Mads Christian Barbesgaard
Læser geografi på Københavns Universitet. I kraft af sin uddannelse har han et godt kendskab til ressourceproblematikker i udviklingslande, og beskæftiger sig derfor primært med de politiske problemer omkring rettighederne til fisk i Afrikas kystsamfund i samarbejde med Afrika Kontakts øvrige fiskerigruppe. Som følge heraf har han også kendskab til de større handelsproblematikker der forbindes med dette, navnligt FPA (fiskeriaftaler)- og EPA-aftalerne.

Christine Mulvad
Cand.scient.soc og medlem af Zimbabwegruppen. Derudover tilknyttet politisk gruppe hos Danner. Læste og arbejdede med kommunikation i London i syv år, før hun vendte tilbage til Danmark for at læse Internationale Udviklingsstudier og Kommunikation på RUC.

Line Lassen Kaspersen (kasserer)
Cand.polit. med fokus på udviklingspolitik og statistik og arbejder til daglig i FødevareErhverv. Været i praktik hos FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i Bruxelles og Rom og har godt kendskab til jordbrugsproblematikker i udviklingslande, fødevarekrise og biobrændsel. Bestyrelseserfaring fra Hovedstadens Røde Kors. Medlem af jordgruppen i Afrika Kontakt.

Henrik Bang Andersen
Medlem af Afrika Kontakts forretningsudvalg siden 2008. Arbejder til dagligt i Mellemfolkeligt Samvirke. Har i øvrigt arbejdet i EU-parlamentet for Søren Søndergaard MEP og Den Europæiske Venstrefløj; U-landsorganisationen IBIS; Make Poverty History kampagnen; samt EU magasinet NOTAT og oplysningforbundet DEO.

Marie Villumsen
Cand.mag. i Afrikastudier. Arbejder p.t. på Institut for Menneske-rettigheder med borgerdeltagelse og sociale og økonomiske rettigheder i det sydlige Afrika.Tidligere været udstationeret med Læger Uden Grænser i Sudan, Zimbabwe og Indonesien. Aktiv i Zimbabwe Gruppen siden 2009 og medlem af Forretningsudvalget siden 2010. I sit øvrige frivillige engagement og studier har hun været involveret i research og udviklingsprojekter i Zambia, Tanzania, Sierra Leone og Lesotho.

Søren Troels Christensen
Uddannelsesbaggrund som Master i Afrikastudier, cand.pharm., Ph.d. med fokus på spændingsfeltet med sundhed, sygdom og kultur. Optaget af sundhedsproblematikker i udviklingslande og har bl.a. lavet feltarbejde i Nepal og Tanzania. Med i Afrika Kontakts hiv/aids-gruppe og derudover formand for den danske afdeling af Farmaceuter uden Grænser.

Lone Christiansen
Uddannet inden for historie og Afrikastudier med fokus på udviklings-politik og lokal borgerinddragelse. Været i praktik i forbindelse med IBIS uddannelsesprogram i Mozambique og siddet som praktikant på IBIS hovedkontor i København. Derudover arbejdet for bl.a. 92-gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke. Godt kendskab til decentralisering, borgerinddragelse og demokratiprocesser i det sydlige Afrika. Medlem af Swazilandgruppen i Afrika Kontakt.

Anna Catherine de Laine
Har en mastergrad i konfliktstudier og menneskerettigheder og arbejder til dagligt i Dansk Flygtningehjælp. Har tidligere arbejdet ved den danske FN-mission i New York, i ADRA Danmark og som frivillig i Sierra Leone. Særligt kendskab til konflikter og freds- og forsonings-problematikker i Afrika og er medlem af Zimbabwe-gruppen.

Mikael Meldstad
Med i Cape Flats gruppen og har været aktiv i Afrika Kontakt i 7 år. P.t. orlov på grund af arbejde.

ANSATTE:

Morten Nielsen, Informationsmedarbejder: morten@afrika.dk - Skype: sakontakt

Flemming Alsbjørn, Projektmedarbejder: fa@afrika.dk

Peter Kenworthy, Communications and Project Officer: peter@afrika.dk

Lars Johansen, Bogholder: regnskab@afrika.dk - Skype: accountant-ac

Kontakt til arbejdsgrupperne sker via kontoret, som har åbent mandag til fredag mellem kl. 11 til 17.

Kontaktperson til medier:


Informationsmedarbejder Morten Nielsen

Tlf. 35 35 92 32.
E-mail: morten@afrika.dk

Torsdag fra kl. 17 er der normalt mulighed for at møde Afrika Kontakts aktivister i kontoret på Nørrebro i København. De kan bl.a. fortælle om, hvilke aktiviteter der er i gang, samt rådgive om skoleopgaver, rejser til Sydafrika m.v. Tilmelding er nødvendig, og sker til morten@afrika.dk

Organisationen arrangerer ligeledes cafemøder.