Mission Øst får Danida-penge til at forbedre vilkår for handicappede børn i Kaukasus-landet Armenien

15:00 | 27.01.06 |

Vilkårene for handicappede børn i Armenien i Kaukasus er elendige på grund af fattigdom og diskrimination.

Mission Øst indleder derfor nu et omfattende program, der skal forbedre vilkårene for handicappede armenske børn, som på grund af landets fattigdom og udbredt diskrimination, lever et trøsteløst liv.

I mange tilfælde holdes børnene skjult i hjemmet, og mange får ikke den lægebehandling, som kunne give dem et liv med udviklingsmuligheder, skoleuddannelse og aktiviteter sammen med andre børn.

Mission Østs program skal forbedre vilkårene for handicappede børn i Armavir-regionen og ændre det armenske samfunds syn på handicappede og deres rettigheder.

Programmet finansieres med støtte fra Danida på ca. 10 mio. kr. og skal identificere de mange handicappede børn, som i dag holdes uden for sundhedssystemet i regionen.

Samtidig skal sundhedspersonalet, der mangler kvalifikationer til ordentlig screening og behandling, uddannes til at udvikle en effektiv praksis for screening og henvisning på handicapområdet, så børnene kan modtage den rigtige behandling. Programmet vil skabe en model, der skal udbredes til resten af landets sundhedssystem.

Læge og generalsekretær i Mission Øst, Kim Hartzner, udtaler:

- Det er vigtigt, at børnene bliver inkluderet i samfundet frem for at leve en tilværelse som andenrangs borgere, der holdes skjult i hjemmet eller "institutionaliseres" i udkanten af samfundet. For at give børnene en god start på et liv, hvor de kan udvikle sig, er det afgørende, at de kommer ind i sundhedssystemet og får den rigtige behandling.

- Samtidig bidrager projektet til en langvarig forbedring af de handicappedes vilkår ved at gøre handicaporganisationer og familier i stand til at tale deres sag over for de offentlige myndigheder og samfundet.

Mission Øst vil sammen med 3 lokale partnere i Armenien gøre handicaporganisationer i stand til at tale deres sag og ændre det negative syn på handicappede, der præger samfundet.

Desuden vil programmet bidrage til Mission Østs langvarige indsats med at sikre børn adgang til skolegang. Når først børnenes sundhedsmæssige tilstand ordentligt screenet, vil man bedre kunne vurdere deres behov i skolesystemet.

Fakta om projektet

- Danida støtter projektet med ca. 10 millioner kroner, der bl.a. skal
skabe statistisk overblik over, hvor mange handicappede børn, der er i Armavir-regionen og hvilke tilbud, de får i øjeblikket og hvilke sociale og sundhedsmæssige tilbud, de burde få.
- Give familier til handicappede i 10 landsbyer skal i kunne tale deres sag og skabe støttegrupper samt lære dem deres rettigheder at kende
- skabe en model til at forbedre kvaliteten af sundhedspleje, som kan udbredes til resten af landet.
- Skabe en model til screening af børn med handicaps
- Træne handicaporganisationer i at udøve fortalervirksomheder i forhold til ministerier m.m. for at forbedre rettigheder for handicappede

Mission Øst i Armenien

Mission Øst har arbejder på at forbedre vilkårene i det armenske uddannelsessystem, men udvider nu arbejdet til at omfatte sundhedssystemet.
I 2005 var Mission Øst medvirkende til, at der blev indført en lov, som sikrer alle børn med handikap ligeret til uddannelse, ligesom den giver skolerne mulighed for at hjælpe børn med særlige behov.

Mission Øst om Mission Øst

Mission Øst er en dansk international hjælpeorganisation, der hjælper nødlidende i Østeuropa og Asien. Vores mål er at yde akut nødhjælp, realisere langsigtede udviklingsprojekter og oplære lokale hjælpeorganisationer til selvhjælp. Mission Øst forsøger altid at hjælpe de svageste uanset race, religion og politisk ståsted.

Yderligere oplysninger hos journalist Morten Østervang i Mission Øst, på telefon 39 61 20 48 eller 2047 6274 eller email: morten.ostervang@miseast.org

Emneord for denne artikel:
Log på for at kommentere