Danida skærer i bistanden til Bolivia

Den danske u-landsbistand til Bolivia bliver beskåret med 50 millioner kr. Det er et tegn til den bolivianske regering om, at den bør løse de sociale konflikter, siger ambassadør Mogens Pedersen i næste nummer af Danidas månedsavis "Udvikliing", der kommer på gaden nu.

Af Poul Kjar og Sine Schack Vestergaard

Sociale uroligheder i Bolivia betyder, at Danida ikke vil bruge så mange penge i Andes-landet som hidtil. Danida har besluttet at beskære udviklingsbistanden fra 200 millioner til 150 millioner i 2005 – det vil sige en nedskæring på 25 procent.

Ifølge ambassadør Mogens Pedersen i La Paz blev beslutningen lettet af, at Danida sidste år havde et underforbrug i Bolivia på netop 50 millioner, simpelt hen fordi landet ikke kunne bruge budgetterne på forsvarlig vis.

Politisk signal
- Vi sender et politisk signal til den bolivianske regering og oppositionen: Brug jeres naturressourcer optimalt til at løse fattigdomsproblemerne, genskab investeringsklimaet og fortsæt reformerne. Så vil vi også fremover støtte jer, siger Mogens Pedersen.

Bolivia har i de seneste 4-5 år været præget af sociale uroligheder og politisk kaos, der har sat en stopper for investeringslysten og vanskeliggjort udviklingsarbejdet.

Den aktuelle krise udspringer ikke mindst af spørgsmålet om Bolivias naturgas. Oppositionen forsøger at presse regeringen til at lægge store skatter og afgifter på de internationale olieselskaber, der har koncessioner på at udnytte Sydamerikas næststørste forekomst af naturgas.

- Bolivia er nødt til at finde en pragmatisk løsning på gasspørgsmålet og oppositionen må acceptere samarbejdet med de udenlandske firmaer, siger Mogens Pedersen, men understreger, at han ikke kan blande sig i Bolivias energipolitik.

Ambassadøren understreger, at nedskæringen ikke er et tegn på, at Bolivia er på vej ud som dansk programsamarbejdsland.

- Bolivia er det fattigste land i Sydamerika og over halvdelen af befolkningen er oprindelige folk, som i århundreder er blevet udelukket fra den politiske beslutningsproces og økonomiske udvikling. Den udvikling skal der laves om på, og det vil vi fortsat gerne bidrage til blandt andet gennem et nyt program til støtte af konflikthåndtering og menneskerettigheder.

Mogens Pedersen fremhæver, Bolivia har gennemført vidtrækkende reformer inden for uddannelse, af den kommunale sektor og i forhold til oprindelige folks adgang til jord.

- Det er fremskridt, som Danmark lægger stor vægt på. Derfor vil det være urimeligt at lukke Bolivia ned, og vi vælger derfor - og lige som andre donorer - at sende et politisk signal ved at sætte noget af bistanden i bero.

De 50 millioner, som Danida ikke kunne bruge i Bolivia sidste år, blev i stedet sendt til ofrene for flodbølgen i Sydøstasien.

Læs mere i Udvikling, som man både kan abonnere gratis på og hente fra nettet via www.um.dk

Emneord for denne artikel:
Log på for at kommentere