Danmark går ind med ekstra humanitær hjælp i Afrika

Danmark yder nu ekstra hjælp til voksende humanitære kriser i fire afrikanske lande.

Det sker i form af knap 40 mio. kr. til Sudan og Sydsudan, samt henved 17 mio. kr. til flygtninge-krisen i Elfenbenskysten og Liberia, skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) siger:

- Der er risiko for at situationen i Sudan og Sydsudan i løbet af de kommende måneder udvikler sig til en stor humanitær krise. De humanitære organisationer arbejder under meget vanskelige vilkår.

- Danmark arbejder på at sikre adgang for nødhjælp til befolkningen, og yder nu et ekstra bidrag til denne kæmpe opgave gennem FNs fælles humanitære katastrofefond.

- Også i Elfenbens-kysten og Liberia står vi overfor store udfordringer i 2012 og det er afgørende, at der på dette kritiske tidspunkt i krisen er ressourcer til at hjælpe de mange flygtninge hjem, anfører ministeren.

Til SUDAN er der givet et bidrag til FNs fælles humanitære fond på i alt 19,5 mio. kr.

Situationen i det store land er stærkt præget af intensiverede væbnede konflikter i tre områder: Darfur, Syd Kordofan og Blue Nile, og de humanitære behov er af samme grund voksende.

Der er bestandige problemer med at sikre humanitær adgang, hvorfor der er stærkt behov for at fastholde en samlet og koordineret international humanitær respons, hedder det.

Netop i den sammenhæng er FN-fonden et uundværligt redskab, idet det giver FN’s humanitære ledelse en mulighed for at sætte ind rettidigt og gennem effektive og målrettede kanaler.

Ligeledes gives der 5 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps arbejde, der primært består af lokale indkøb og ”cash based assistance”.

I SYDSUDAN gives der 15 mio. kr. til FNs sundhedsorganisation (WHO). Bidraget prioriteres netop nu, fordi der er meget udtalte og stadigt større problemer med malaria på tværs af hele den nye nation, som opnåede selvstædighed fra Sudan i juli i år.

Der gives 16,9 mio. kr til FNs flygtningeorganisations (UNHCR) arbejde med flygtningene fra krisen i ELFENBENSKYSTEN. Flere hundred-tusinde blev ved årsskiftet 2010-11 drevet på flugt i det vestafrikanske land og næsten 180.000 flygtede til nabolandet LIBERIA.

På trods af at situationen er ved at normalisere sig, står UNHCR med store udfordringer. Situationen i både Elfenbenskysten og Liberia er stadig meget skrøbelig. UNHCR vil yde beskyttelse og styrkede levevilkår til flygtninge i Liberia.

I Elfenbenskysten vil aktiviteterne bl.a. fokusere på at understøtte tilbagevenden og reintegration, ligesom der vil blive opbygget kapacitet hos relevante myndigheder.

Log på for at kommentere