2 danske ministre til Sudan og Etiopien - Per Stig vil underskrive aftale om 72 mio. kr. til programmet Afrika for Fred

Udenrigsminister Per Stig Møller (K) og forsvarsminister Søren Gade (V) besøger Sudan og Etiopien under en rundrejse fra mandag den 29. november til fredag den 3. december, skriver de 2 ministerier i en fælles pressemeddelelse fredag.

Ministrenes rejse er led i forberedelsen af Danmarks medlemskab af FNs Sikkerhedsråd. Én af hovedprioriteterne for Danmarks medlemskab er håndtering af konflikter i Afrika. Formålet med rejsen er, at ministrene ved selvsyn kan danne sig et indtryk af situationen i regionen, herunder Sudan.

Desuden er det tanken at styrke relationerne til den Afrikanske Union (AU), som har hovedsæde i Addis Ababa, og drøfte den nye afrikanske sikkerhedsarkitektur. Besøget er desuden led i de danske overvejelser om fremtidig deltagelse i FN-indsatser i Afrika.

Opholdet i Sudan omfatter et besøg i den konfliktramte Darfur-region, hvor ministrene vil møde AUs observatørmission og besøge en flygtningelejr. Ministrene vil møde våbenhvilekommissionen, hvor konfliktens parter deltager, ligesom internationale organisationer og NGOer vil give deres indtryk af situationen.

I Nuba-bjergene besøger ministrene en observatørmission, der siden 2002 med succes har sikret overholdelse af våbenhvilen i det konfliktfyldte bjergområde mellem nord og syd.

I Khartoum mødes ministrene med Sudans udenrigsminister og FNs særlige udsending i landet. Status for fredsprocesserne og den alvorlige humanitære situation i Darfur vil stå centralt i drøftelserne, herunder efterlevelse af FNs og EUs krav.

I Etiopien mødes ministrene med formanden for AU-kommissionen og med AUs kommissær for fred og sikkerhed. Ministrene vil bl.a. drøfte aktuelle afrikanske konflikter, danske prioriteringer i Sikkerhedsrådet samt den nye afrikanske sikkerhedsarkitektur og AUs rolle heri.

Også AUs samarbejde med FNs Sikkerhedsråd vil stå centralt. Danmark støtter AUs ønske om at spille en større rolle i håndteringen af konflikter i Afrika, og udenrigsministeren vil underskrive en aftale med AU om dansk støtte på i alt 72 mio. kr. til organisationen gennem det danske Afrika-program for Fred.

Under besøget i Etiopien vil ministrene ligeledes officielt indvie den nyoprettede danske ambassade i Addis Ababa samt mødes med den etiopiske premierminister og udenrigsminister for bl.a. at drøfte fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea og den regionale situation.

Under et kort ophold i Syriens hovedstad, Damaskus, den 29. november vil ministrene mødes med Syriens udenrigsminister for at drøfte status for fredsprocessen i Mellemøsten samt Det Arabiske Initiativ.

Yderligere oplysninger om besøget fås hos chefen for Ministersekretariatet Ulrik Vestergaard Knudsen (Udenrigsministeriet, tel. 33 92 06 01), Pressechef Jacob Winther (Forsvarsministeriet, tel. 33 95 55 23/25 27 45 23) og fuldmægtig Gitte Hundahl, Danidas Afrika-kontor, tel. 33 92 03 59.

Emneord for denne artikel:
Log på for at kommentere