IHB bliver til FSB

16:46 | 03.01.12 |

Danmarks Internationale Humanitære Beredskab, IHB, skifter nu officielt navn og bliver til Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB.

Navneskiftet har været på vej længe og er et af resultaterne af en grundig gennemgang af Danmarks civile beredskab til internationale opgaver, skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

Navneskiftet skyldes et længe næret ønske om at give beredskabet et mere retvisende navn, som bedre reflekterer de opgaver, medlemmerne af beredskabet sendes ud på.

Men navneskiftet skyldes også et ønske om at skærpe beredskabets profil og Danmarks indsats i skrøbelige stater og i konfliktområder. Det er et område, der kommer mere og mere fokus på, både i FN, i EU og i Danmark.

Danmark har dog hidtil haft problemer med at stille folk nok til den slags krævende opgaver.

Derfor blev der i efteråret sat gang i en målrettet og opsøgende kampagne for netop at rekruttere egnede kandidater, og samtidig bliver træningen til den type opgaver styrket.

Fortsat IHB af gavn, men ikke af navn

Danmarks akutte, internationale, humanitære indsats svækkes ikke, selv om navnet IHB forsvinder, anføres det.

Beredskabet videreføres af de humanitære organisationer, der også hidtil har stået for udsendelser til humanitære kriser og katastrofer: Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger uden Grænser.

Men beredskabet forenkles og gøres mere fleksibelt for at styrke danske organisationers deltagelse i akutte, humanitære indsatser, ligesom det er planen at flere organisationer ved indgåelse af humanitære partner-skabsaftaler skal have mulighed for at udsende eksperter til sådanne indsatser.

Fakta om IHB og FSB

Danmarks Internationale Humanitære Beredskab, IHB, blev oprettet i 1994 og har siden sendt adskillige tusinde danskere ud på kortere eller længere missioner som valgobservatører, observatører af våbenhviler, eksperter i krisestyring og meget mere.

Beredskabet tæller i øjeblikket omkring 350 danskere, der alle har international erfaring og kan udsendes med kort varsel. Det har siden 2008 været administreret af rådgivningsfirmaet NIRAS.

IHB fik sit navn for at signalere, at det skulle supplere den internationale militære indsats, Danmark i den periode indledte, ikke mindst på Balkan. Men navnet rejste fra starten kritik, fordi det antydede, at beredskabet ville bevæge sig ind på de private, humanitære organisationers område.

Den bekymring forsvandt, da IHB kastede sig over nye opgaver og levede i fredelig og konstruktiv sameksistens med de private organisationer. Med navneskiftet afspejler arbejdsdelingen sig nu også i navnet.

Yderligere oplysninger hos:
Ministerråd Hanne B Elmelund Gam,
tlf. 33 92 06 61 eller e-mail hangam@um.dk

Emneord for denne artikel:
Log på for at kommentere