Inddrag NGOerne i Afghanistan-planen

18:47 | 12.02.13

Det er en ambitiøs plan, Afghanistan-planen 2013-2014. Den største danske enkeltsatsning. Intet andet land vil i de kommende fire år modtage så mange midler fra Danmark. Samtidig skal en anden stor udfordring håndteres: Korruption.

Det er samtidig en plan med en realistisk erkendelse af, at det kan blive svært at håndtere den vel nok største civile udfordring, kampen mod korruptionen.

Omfanget heraf fremgår af en ny FN-rapport offentliggjort i Kabul den 7. februar, baseret på spørgsmål til en repræsentativ gruppe på 6.700 afghanere over hele landet. ”De bestikkelser, som afghanske borgere betalte i 2012 svarer til det dobbelte af Afghanistans hjemlige indtægter” hedder det i rapporten.

Fra dansk side vil der blive arbejdet målrettet på ”at støtte de mekanismer, der kan bekæmpe korruptionen”, hedder det i en af de centrale målsætninger i den nye danske plan. Der er derfor god grund til at styrke den danske indsats, så den hviler på så stort et erfaringsgrundlag som muligt.

Der vil være behov for såvel indsats på centralt plan i Kabul, som ude i regionerne. På centralt plan bemærkes det, at det danske udenrigsministerium ifølge planen har udstationeret en økonomifuldmægtig på ambassaden i Kabul med den særlige opgave at sikre en pålidelig økonomisk administration af bistanden og for at forhindre svindel og korruption.

Det ligger i denne sammenhæng ligefor at foreslå et nært samspil med de danske folkelige organisationer (NGOerne), der arbejder i Afghanistan om de fælles udfordringer. De danske NGOer har årtiers erfaring, ikke mindst med regionalt eller lokalt samarbejde med myndighederne.

Man kunne forestille sig jævnlige kontaktmøder i Kabul mellem ambassaden og de danske NGOers udsendte projektledere om konkrete spørgsmål og eksempelvis halvårlige møder i København mellem Danida og de danske NGOer om de mere overordnede linjer i den danske indsats.

Hertil gerne fælles nordiske arrangementer til erfaringsudveksling mellem de nordiske lande og de nordiske NGOer.

Jeg er overbevist om, at mange afghanere vil hilse en styrket nordisk indsats velkommen. Den opfattelse hviler på den positive indstilling, som afghanerne viser over for dansk NGO-arbejde, som jeg selv oplevede det meget stærkt ved besøg i Herat for godt tre måneder siden.

Se også

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/February/despite-progress-...

Log på for at kommentere

Om Viggo Fischer:

Viggo Fischers billede

Blå bog:

Viggo Fischer (1943) er tidligere folketingspolitiker og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti. I 1975 blev han cand.phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet og underviste i international og dansk politik i nogle år.

I 1984 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han blandt andet var formand for Udenrigsudvalget (1987–1990), Sikkerhedspolitisk Udvalg (1993–1994) samt politisk ordfører for den konservative folketingsgruppe (1990–1991).

Ét af Viggos store interesseområder har altid været udviklingspolitik. Siden 1987 har Viggo været formand for NGO’en Den Danske Afghanistan Komité (DAC), som driver et sundhedsprojekt for omkring 500.000 mennesker i Herat-provinsen, med støtte fra DANIDA. Ved det seneste årsmøde i 2012 blev han for 25. gang genvalgt som formand for komitéen. Efter 26 år som formand for Den danske Afghanistankomité besluttede Viggo i oktober 2013, at det var tid til en afløser. Den ny formand hedder Lene Ingvartsen, der til daglig arbejder i Kvinfo. Viggo fortsætter sit frivillige arbejde for komiteen med status om senior rådgiver.

Viggo udgav i 2005 bogen Afghanistan – besættelse, borgerkrig og befrielse - en faglig præget bog med Afghanistans historie fortalt kronologisk.

Dagens radio/TV:

«  

Søndag, September 25 2016

  »
Overskrifter