Har Sydafrika brug for vindmøller?

13:46 | 12.03.13

Statsministeren har netop været på officielt besøg i Sydafrika. Et vigtigt kommercielt mål er at øge dansk eksport til landet, som er for lav i forhold til vore konkurrenter.

Det fremgår af pressedækningen af besøget, at Danmark har stillet et beløb til rådighed for Sydafrika på 40 mio. kroner fra klimapuljen, som skal bruges til forberedende arbejde, der forhåbentlig fører til opstilling af danske vindmøller.

Det er forståeligt at Statsministeren gerne vil bidrage til at styrke dansk eksport, og vi må forvente, at de sydafrikanske samarbejdspartnere følger positivt op på det velvillige danske udspil. Spørgsmålet er imidlertid, om det er vindmøller, Sydafrika først og fremmest har brug for?

Det er et land med store sociale og politiske spændinger. Jeg havde lejlighed til for nyligt at gense Sydafrika efter et interval på 23 år. Sidste gang som politiker, denne gang som turist. Sydafrika er decideret et spændende land at rejse i med mange udflugtsmål, behageligt og ikke særlig dyrt. Alt i alt positivt, hvis man formår at se bort fra de fattiges forhold.

Det er imidlertid ikke helt så let. På turen fra Kapstadens lufthavn til byens centrum passerer man kilometerlange slumområder. De er et stærkt udsagn om, at uligheden i landet fortsat er vældig stor. I forhold til mit sidste besøg er der sket en række ændringer og forbedringer. Der er kommet en lille superrig sort overklasse og en sort mellemklasse af en vis størrelse.

Den sorte underklasse er dog fortsat overskyggende i størrelse, og dens muligheder for at få et bedre liv er tvivlsom. Korruption og magtmisbrug er dominerende temaer. ANC, der nu har haft magten siden 1994, roses ikke for en overbevisende indsats for de fattige. Dansk udviklingsindsats hviler som bekendt på princippet om hjælp først og fremmest til de fattige.

Har man mon fra dansk side, sideløbende med vindmøllerne, overvejet at afsætte et beløb til at skaffe et antal af indbyggerne i slummen bedre boliger? Det ville utvivlsomt sætte Danmark stærkt på den sociale dagsorden i Sydafrika. Og så kunne man da med tankerne på de danske vindmølleproducenter tilbyde vindmøllestrøm til de nye, billige sociale boliger.

Log på for at kommentere

Fra Sydafrika

Hej Viggo

Vi kan ikke få strøm nok hernede, skulle den strøm komme fra vindmøller, er det ikke et problem. Men det ville klæde dig, at have noget reelt, noget der kom ud over det helt banale, at fortælle når du skriver en blog, kommentar eller hvad det her nu er. Gab.......

Danida vil have vindmøller og Danmark skal være med

Danida har støttet opbygningen af vindenergi sektoren i Kina, Indien, Egypten, Sydafrika og mange andre lande. Som udviklingshjælp har det været meget succesfuldt. Kommercielt for Danmark har det nok været mindre godt, da der i Indien og Kina er kommet store lokale producenter, som også konkurrerer med danske firmaer på verdensmarkedet.

Udviklingen af vind energi sektoren i Sydafrika begyndte som i andre udviklingslande med at Risø lavede et vindstudie finansieret af Danida.

Indiske Suzlon skriver på deres hjemmeside, at de den 1. februar 2013 har fået en ordre på en 138,6 MW vindmølle park til Cockhouse Wind Farm. Det er lidt uklart om det er rigtigt og muligvis forhandler Siemens Wind Power stadig om ordren.

Med så stor en ordre, ligegyldig hvem der får den, vil det være nødvendigt med en lokal produktion af vinger og det er her, at LM Wind Power kommer ind.
Sydafrika har besluttet at satse på vindkraft og her bør Danmark også være med.

Danmark har ikke været god til at kombinere bistand og danske kommercielle interesser, men det er positivt at regeringen nu forsøger at gøre noget.

Om Viggo Fischer:

Viggo Fischers billede

Blå bog:

Viggo Fischer (1943) er tidligere folketingspolitiker og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti. I 1975 blev han cand.phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet og underviste i international og dansk politik i nogle år.

I 1984 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han blandt andet var formand for Udenrigsudvalget (1987–1990), Sikkerhedspolitisk Udvalg (1993–1994) samt politisk ordfører for den konservative folketingsgruppe (1990–1991).

Ét af Viggos store interesseområder har altid været udviklingspolitik. Siden 1987 har Viggo været formand for NGO’en Den Danske Afghanistan Komité (DAC), som driver et sundhedsprojekt for omkring 500.000 mennesker i Herat-provinsen, med støtte fra DANIDA. Ved det seneste årsmøde i 2012 blev han for 25. gang genvalgt som formand for komitéen. Efter 26 år som formand for Den danske Afghanistankomité besluttede Viggo i oktober 2013, at det var tid til en afløser. Den ny formand hedder Lene Ingvartsen, der til daglig arbejder i Kvinfo. Viggo fortsætter sit frivillige arbejde for komiteen med status om senior rådgiver.

Viggo udgav i 2005 bogen Afghanistan – besættelse, borgerkrig og befrielse - en faglig præget bog med Afghanistans historie fortalt kronologisk.

Dagens radio/TV:

«  

Lørdag, Oktober 1 2016

  »
Overskrifter