Hvordan hindrer vi nye fødevarekriser?

12:52 | 16.10.11

“Fødevarepriser - fra krise til stabilitet" er temaet for dette års World Food Day, der markeres mandag (17. oktober). Fokus på stigende fødevarepriser er vigtigere end nogen sinde.

Og da ikke mindst set i lyset af dette års begivenheder, der kalder på bedre koordinering af indsatsen og aktørerne på det globale fødevaremarked.

Gensidig fødevare- og sikkerhedskrise
Nye tal fra Verdensbanken viser, at stigende fødevarepriser alene i 2010-2011 har ledt næsten 70 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom. Derudover illustrerer dette års begivenheder, såsom hungerkatastrofen i Afrikas Horn og protesterne i Den arabiske Verden, at verden står over for en ny udfordring: en gensidig langstrakt fødevare- og sikkerhedskrise.

Manglende adgang til mad har på den ene side medført massive manifestationer i u-lande og samtidig ført til bekymringer om forringet adgang til naturressourcer, særligt for verdens rige og storforbrugende lande. Sikkerheds- og fødevaredagsordenen er i stigende grad sammenkoblet, hvilket er en udfordring for såvel industri- som i u-lande.

Oversvømmelser, brande og tørke har i 2011 ført til reduceret høst og store tab af fødevarer. Derudover betyder den demografiske udvikling ifølge FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), at den globale fødevareproduktion vil være nødsaget til at stige med 70 procent per 2050, da verdens befolkning forventes at nå 9,1 milliarder i 2050.

Det betyder stigende efterspørgsel efter ikke blot mad men også efter nye energikilder såsom biobrændsel, hvorfor nye landområder inddrages og lægger yderligere pres på farevareproduktionen.

En anden faktor, der bidrager til fødeprisernes himmelflugt, er efterveerne af den finansielle krise i 2008, hvor særligt investeringsfonde, pensionsselskaber og banker har intensiveret spekulationen i råvarer. Derudover bevirker handlen med såkaldte futureskontrakter store prisudsving på råvarer, der gør det svært for bønder at planlægge deres drift.

Støtte til småbønder
Fødevaresikkerhed har indtaget en central plads på G20 dagsordenen i 2011, og FNs generalforsamling har påkaldt verdenssamfundet at gribe til "hasteforanstaltninger". Men trods fine hensigtserklæringer om at afbøde den nuværende og fremtidige fødevarekriser svigtes verdens småbønder.

Omkring 70 procent af befolkningen i u-lande er beskæftigede indenfor landbrugssektoren.

Ikke desto mindre er støtten til småbønder de sidste år blevet underprioriteret i forhold til bestræbelserne om at fremme agroindustrien. Bl.a. FN's særlige rapportør om retten til mad, Olivier de Schutter, peger på, at man netop bør støtte småbønders muligheder for at opnå fødevaresikkerhed og på længere sigt tage del i højere trin i produktionskæden og blive konkurrencedygtige på fødevaremarkedet.

Bedre koordinering
For at vende den nuværende fødevaresituation ”fra krise til stabilitet” er der behov for reguleringstiltag og større gennemskuelighed omkring, hvordan handlen med råvarer foregår. Derudover er der behov for bedre koordinering af indsatsen på fødevareområdet.

Der er i dag tale om sammenblanding af ansvarsområder og konkurrerende myndigheder, der spænder fra Verdensbanken til G20 og de forskellige FN-organisationer.

Komitéen for verdens fødevaresikkerhed (the Committee on World Food Security) er på nuværende tidspunkt det mest vidensbaserede og demokratiske forum til at koordinere indsatsen på fødevaremarkedet, da komitéen består af input fra mange aktører, heriblandt landbrugsorganisationer og private aktører.

Når fødevarekomitéen samles i Rom i den forestående uge, bliver det en udfordring at komme med konkrete forsalg til mekanismer, der kan fremme stabiliteten i fødevarepriserne samtidig med at tage fat om de relaterede globale udfordringer, der ligeledes kalder på ”hasteforanstaltninger” såsom klimaforandringerne, den økonomiske krise og udtømningen af verdens ressourcer.

De internationale begivenheder i 2011 vidner om, at fødevarepriserne ikke stabiliserer sig af sig selv. Der er brug for mere regulering og koordinering af indsatsen og aktørerne på fødevaremarkedet, hvis fremtidige fødevarekriser skal forhindres.

Dette er en forkortet udgave af indlæg bragt i Weekendavisen d.14-15 oktober.

Log på for at kommentere

Om Ingeborg Gaarde:

Ingeborg Gaardes billede

Blå bog:

Ingeborg Overby Gaarde (29) er cand.scient.pol og bosiddende i Paris. Hun har været medarbejder hos Global Policy Forum i New York - en NGO, der overvåger og konsulterer FN. Her var hun ansvarlig for social og økonomisk politik herunder emner såsom handel, gæld, bistand, CSR, fødevare-, energi-, klima- og finanskrise.

Derudover har Ingeborg været praktikant i FN’s Populations Fond i Argentina og været ansat som politikassistent hos MS Action Aid i Danmark. Hun har skrevet en række analyser om bl.a. handels- og gældsproblematikker, reform af global governance, fødevarekrisen og FN's rolle i finanskrisen.

I foråret 2010 lavede Ingeborg research om landrettigheder og land grabbing for organisationen ROPPA (Network of Farmers’ and Agricultural Producers’ Organisations of West Africa) i Ouagadougou, Burkina Faso.

Dagens radio/TV:

«  

Torsdag, August 11 2016

  »
Overskrifter